צילומי תדמית – בוק שחקנית | דבורה הרושס | ב'סטודיו בוטיקה'